Artyści

Zainspirowani sztuką, najciekawszego, ale i wzbudzającego najwięcej kontrowersji twórcy Zdzisława Beksińskiego, poprosiliśmy współczesnych polskich artystów tworzących w gatunku surrealizmu, aby namalowali obraz pod tytułem “Metamorfoza”. Nie ingerowaliśmy w żaden sposób w to co znajdzie się na obrazie ani w interpretację, pozostawiliśmy malarzom wolną rękę.Jest to w naszej opinii największy taki projekt o wysokim znaczeniu społecznym, związanym przede wszystkim z dziedzictwem narodowym i kulturowym.

Lista artystów w kolejności alfabetycznej

Karol Bąk

Rocznik 1961 – malarz, rysownik, grafik. W latach 1984 - 1989 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie ASP) w Poznaniu na Wydziale Grafiki. Studia zakończył dwoma dyplomami z wyróżnieniem, w pracowni grafiki u prof. Tadeusza Jackowskiego i w pracowni rysunku u prof. Jarosława Kozłowskiego.Malarz miał kilkanaście wystaw indywidualnych i wziął udział w parunastu ekspozycjach zbiorowych, głównie w Polsce, Niemczech i Holandii. Obecnie zajmuje się malarstwem sztalugowym i ściennym (fresk), grafiką użytkową oraz projektowaniem i dekorowaniem wnętrz.

Iwo Birkenmajer

Brał udział w więcej niż 200-stu wystawach, z czego, w ponad  stu indywidualnych.

Zofia Błażko

Absolwentka studiów magisterskich Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na kierunku Malarstwa oraz studiów pierwszego stopnia na kierunku Fotografia w tej samej uczelni. Prace dyplomowe na obu kierunkach obroniła w 2010 roku. W 2012 roku uzyskała półroczne stypendium stowarzyszenia artystów Jour et Nuit Culture w Paryżu. Od grudnia 2012 roku przebywała na rezydencji artystycznej w jednym z najważniejszych centrów sztuki współczesnej we Francji - Rivoli 59. Na swoim koncie artystycznym ma osiem wystaw indywidualnych, m.in. wystawę malarstwa w Sopockim Domu Aukcyjnym (Warszawa, 2011r) i wystawę malarstwa w Jour et Nuit Culture (Paryż, 2012r). Brała udział w osiemnastu wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą, m.in. w ogólnopolskim przeglądzie malarskim Promocje ( Legnica ,2012r ) i ZaZ’arts ( Paryżu 2013r). We wrześniu 2013 roku pobierała nauki w pracowni profesora Jacqua Yankiela Kikoine (wykładowcy Akademii Sztuk Pięknych w Paryżu, przyjaciela S.Beauvoire i J.P. Sartra).

Maja Borowicz

Maja Borowicz jest malarką, grafikiem, projektantką. Maluje obrazy techniką cyfrową i olejną wpisujące się w nurt surrealizmu, na granicy realizmu magicznego i realizmu emocjonalnego . Wszystkie obrazy artystki powstają z połączenia wyobraźni, talentu wspartego nowoczesną technologią i tradycyjnego rzemiosła malarskiego. Widzowie oprócz doskonałego kunsztu dostrzegają w jej pracach głęboki mistycyzm i emocjonalność. Odbiorca może odnieść wrażenie że jego dusza zostaje zabrana w wędrówkę w czasie i przestrzeni, gdzie przeżywa historię bohaterów ukazanych na obrazach artystki. Na swoim koncie ma wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą. Jest laureatką międzynarodowego konkursu Art Revolution Tajpej 2014 na Tajwanie.

Waldemar Borowski

Waldek Borowski ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie (2006). Artystycznie interesują go sny, realizm magiczny, święta geometria, paradoksy i ezoteryka. Nagroda Włoskiej Telewizji „ARTE 24” (2011), Certyfikat Nowych Wzorców Sztuki (2014). Współpracuje z wydawnictwami Okultura i Nieznany Świat. Jego prace zilustrowały wątki dotyczące szamanizmu w filmie The Pharmacratic Inquisition (2007, USA) oraz ukazały się w "Encyklopedii Polskiej Psychodelii" Kamila Sipowicza (2013). Dzieła artysty znajdują się w polskim parlamencie i w kolekcjach znanych muzyków.

Arkadiusz Dzielawski

Malarz, fotografik i projektant – urodził się (rocznik 1967), wychował i przez całe życie tworzy w Częstochowie. Ukończył częstochowskie Liceum Plastyczne, a następnie kierunek Wychowanie Plastyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej (obecnie Akademii im. Jana Długosza), uzyskując dyplom z wyróżnieniem w pracowni profesora Jerzego Filipa Sztuki. W roku 1993 zdobył stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Częstochowy. Jego obrazy znajdują się w kolekcjach w kraju i za granicą.

Krzysztof Heksel

Malarz pochodzący z Wałbrzycha (woj. dolnośląskie). Jest samoukiem. Maluje od najmłodszych lat, a tę pasję zaszczepił w nim jego ojciec, który również posiadał artystyczną duszę. Krzysztof zaczynał swoją twórczą przygodę z malarstwem od szkiców ołówkiem, poprzez farby wodne, akrylowe, ale to jednak oleje stały się jego ulubioną techniką malarską. Artysta we wczesnych latach swojej twórczości wzorował się na dorobku takich postaci, jak Hieronim Bosch, William Turner, Iwan Ajwazowski. Ale momentem zwrotnym w jego twórczym życiu było dopiero zetknięcie się z obrazami polskiego malarza - Zdzisława Beksińskiego. Artysta ten stał się największą inspiracją oraz niedoścignionym wzorem dla Krzysztofa Heksla. W tworzeniu swoich prac przyjął technikę laserunku, która jest bardzo pracochłonna, ale w zamian daje niezwykłą głębię oraz efekty barwne obrazom. Wszystkie obrazy utrzymane są w nurcie surrealizmu bądź realizmu fantastycznego.

Zbigniew Hinc

Urodzony w Gdańsku w 1947 roku. Studia w PWSSP (obecnie: Akademia Sztuk Pięknych) w Gdańsku. Dyplom w 1973 roku na wydziale Architektury Wnętrz z wynikiem bardzo dobrym. W latach 1974-78 dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Olsztynie. W tym czasie był organizatorem i komisarzem kilkudziesięciu międzynarodowych plenerów malarskich w kraju i kilku w Danii zorganizowanych we współpracy i dzięki uprzejmości Polskiej Ambasady w Kopenhadze. W tym czasie otrzymał List Gratulacyjny Ministra Kultury i Sztuki oraz stypendium twórcze tegoż Ministerstwa za całokształt pracy. W latach 2000-2002 był doradcą artystycznym przy Radzie Miejskiej w Olsztynie.

Krzysztof Izdebski-Cruz

Zaliczany do grupy "New Old Masters / Nowi Dawni Mistrzowie" (termin stworzony i zastosowany po raz pierwszy przez amerykańskiego krytyka i teoretyka sztuki prof. Donalda Kuspita w jego książce "The End of Art / Koniec sztuki" wydanej przez Cambridge University Press w 2004 r.). Izdebski-Cruz swoje obrazy podpisuje pismem lustrzanym, posługując się pseudonimem artystycznym Kriz Cruz. Pseudonim artysta miał ukuć z połączenia dwóch pierwszych liter swego imienia i nazwiska (Kr+Iz) oraz poprzez dodanie rodowego nazwiska matki – Cruz. Artysta antydatuje swe obrazy o 100 lat, pomijając, jak twierdzi symbolicznie, ostatnie stulecie jako czas stracony dla sztuki. W wybranych obrazach nanosi wskazówki-inskrypcje. Jego piękne i perfekcyjne prace były prezentowane na całym świecie na ponad 100 wystawach.

Anna Jagodova

Urodzona w 1986 roku w Humenné (Słowacja). Studia ukończyła w 2010 roku na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom magisterski otrzymała w Pracowni Drzeworytu u prof. Bogdana Migi. Praca ta została doceniona wyróżnieniem oraz uczestnictwem w wystawie „Najlepsze dyplomy 2009/2010” w Pałacu Sztuki TPSP w Krakowie. Od roku 2011 jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Otrzymała Medal Salonu 100-lecia ZPAP Okręgu Krakowskiego. Uczestniczyła w wielu wystawach indywidualnych, zbiorowych oraz plenerach. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i grafiką.

Łukasz Jaruga

Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, na kierunku Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuk Plastycznych. Wcześniej ukończył Liceum Renowacji Zabytków w Gdańsku i zdobył dyplom specjalisty d.s. Architektury Wnętrz. Doświadczenie artystyczne zdobywał m. in. w pracowniach malarstwa prof. Teresy Miszkin, prof. Andrzeja Dyakowskiego, grafiki warsztatowej prof. Zbigniewa Gorlaka, grafiki projektowej st. wyk. Władysława Piórko, oraz projektowania plastycznego prof. Adama Harasa. Stypendysta Marszałka Województwa Pomorskiego. Zajmuje się przede wszystkim malarstwem olejnym, maluje głównie portrety i akty. Wyznacznikami, jakimi się kieruje, są jego wewnętrzne przeżycia i twory wyobraźni.

Jarosław Jaśnikowski

Artysta, urodzony w Legnicy w 1976 roku. Malarstwem zajmuje się od 1991 roku. Pierwsze kroki na swojej drodze twórczej stawia pod kierunkiem Mirosławy Lickiewicz, legnickiej artystki i pedagog. W tym czasie główną inspiracja młodego artysty jest sztuka Science-Fiction. W połowie lat 90-tych odkrywa twórczość Salwadora Dalego, oraz innych surrealistów, natomiast w 1998 roku, pod wpływem wystawy Wojciecha Siudmaka w Legnickim Muzeum Miedzi, jak i spotkaniem z samym artystą, postanawia poświęcić się pracy w takich kierunkach jak nadrealizm, czy realizm fantastyczny. W tym samym roku rozpoczyna również naukę w Głogowskim studium sztuk Plastycznych, gdzie poznaje znanego głogowskiego malarza i poetę; Telemacha Pilitsidisa. Pod jego kierunkiem, zdaje dyplom z malarstwa w 2001 roku. Obecnie Jaśnikowski jest jednym z czołowych twórców realizmu fantastycznego w Polsce, jogo obrazy są w kolekcjach na całym świecie.

Dariusz Jędrasiewicz

Urodzony 20.09.1974r. w Radomiu. Studia Wyższe na Wydziale Sztuki Politechniki Radomskiej. Dyplom w 2001r. w pracowni malarstwa prof. A. Gieragi. Aneks z grafiki projektowej w pracowni prof. J. Zduniewskiego. Twórczość w dziedzinie malarstwa i grafiki warsztatowej. Członek Okręgu Radomskiego ZPAP. Autor kilku prezentacji indywidualnych oraz udział w licznych wystawach zbiorowych.

Dariusz Kaleta

Artysta urodził się w 1960 roku w Lubaniu Śląskim. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki w Katowicach. Dyplom główny otrzymał w 1987 roku w pracowni prof. Tadeusza Grabowskiego (plakat), a dyplom dodatkowy w pracowni litografii prof. Tadeusza Gawrona. Dariusz Kaleta uprawia malarstwo sztalugowe. W dorobku ma dziesięć wystaw indywidualnych oraz udział w licznych wystawach zbiorowych w kraju i za granicą (Niemcy, USA, Francja). Obrazy artysty są pokazywane wraz z pracami dawnych, jak i współczesnych mistrzów pędzla, takich jak: Jacek, Malczewski, Stanisław Wyspiański, Wojciech Weiss, Jan Styka, Wierusz - Kowalski, Henryk Siemiradzki, Franciszek Starowieyski, Stasys, Leszek Maestro Żegalski, Karol Bąk  i wielu innych . urodził

Aleksandra Kalisz

Artystka uro­dzo­na w Gdyni w 1992 roku. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku w pra­cow­ni pro­fe­so­ra Macieja Świeszewskiego. W 2014 roku sty­pen­dyst­ka pro­gra­mu LPP Erasmus w Universidad Complutense w Madrycie. Zajmuje się malar­stwem, video oraz tka­ni­ną arty­stycz­ną. W swo­ich pra­ca­ch sku­pia się głów­nie na kobie­cym akcie w połą­cze­niu ze wzo­rzy­sty­mi orna­men­ta­mi. Koncentruje się na grze świa­teł i kolo­ra­ch. Łączy dwie kul­tu­ry: euro­pej­ską (kobie­cy akt) i isla­mu (kolo­ro­we orna­men­ty). Brała udział w kilku wysta­wa­ch zbio­ro­wy­ch w kra­ju i za gra­ni­cą.

Kazimierz Kalkowski

Artysta urodzony w 1954 r.    Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Dyplom (1981) w pracowni prof. Kazimierza Ostrowskiego. Uprawia malarstwo, rysunek, rzeźbę. Kilkadziesiąt wystaw indywidualnych w kraju i za granicą (w Niemczech, USA, Belgii, Luksemburgu) i liczne wystawy zbiorowe. Ważniejsze realizacje: witraże, około 500 m kw, rzeźby w kościele w Gdańsku-Przymorzu; stacje drogi krzyżowej w kościele w Straszynie. W dorobku artysty jest udział w 50 wystawach indywidualnych i ponad 30 zbiorowych w kraju i zagranicą.

Artur Kolba

Artysta urodził się w Kożuchowie niedaleko Zielonej Góry, 25 kwietnia 1967 r.  Jego ojciec był pilotem, instruktorem i tym, który wprowadził go w świat latania.  Większość czasu od dzieciństwa po maturę spędził na lotniskach. Tym jest jego malarstwo - obrazem  dzieciństwa, dorastania i przyszłym rajem. Malarstwo artysty zaczęło się od latania , emocje, uczucia i przeżywanie świata w obłokach znalazło swoje miejsce.

Marcin Kołpanowicz

Artysta urodził się w 1963 r. w Krakowie. Dyplom na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie obronił w 1987 r. w pracowni prof. Stanisława Rodzińskiego i prof. Zbyluta Grzywacza. Od tego czasu zorganizował 25 wystaw indywidualnych i brał udział w wielu zbiorowych. Uprawia metaforyczne malarstwo olejne i pastelowe. Jest również twórcą portretów, ilustracji książkowych i plakatów. Jego prace zdobią wiele kolekcji w Polsce, a także w Austrii, Niemczech, Holandii, Francji i USA. Obrazy Kołpanowicza “zagrały” w serialu TVP Siedlisko w reż. Janusza Majewskiego (Anna Dymna malowała “latający parowóz” Kołpanowicza), pojawiły się na okładkach książek (m.in. “Brulion Paryski Arkadiusza Pacholskiego, “Kielich” Waldemara Łysiaka, tomiki poezji Marty Dąbrowskiej). Artysta zrealizował Drogę Krzyżową w kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Tenczynku k. Krakowa, obraz beatyfikacyjny siostry Marty Wieckiej w Śniatyniu (Ukraina) oraz obraz ołtarzowy i fresk w Centrum Św. Jana Pawła II w „Nie lękajcie się” w Krakowie-Łagiewnikach.

Tomasz Kopera

Pseudonim artystyczny Alen . Tomasz Alen Kopera urodził się w Kożuchowie, w Polsce w 1976 roku. Studiował na Politechnice Wrocławskiej. Z wykształcenia jest inżynierem budownictwa. Jego talent ujawnił się już we wczesnych latach dzieciństwa. Tomasz przeważnie maluje farbami olejnymi na płótnie. Inspiruje go człowiek, przyroda oraz tajemnice wszechświata. Jego obrazy zawierają dużo symboliki. Często dotyczą ludzkiej psychiki oraz relacji człowieka z otaczającym go wszechświatem. Wiele prac artysty utrzymanych jest w klimacie mroku i tajemnicy. Wypracowany latami warsztat świadczy o dużej wrażliwości i talencie malarza, gdzie precyzja rysunku i wyczucie koloru są na najwyższym poziomie artystycznym. „Poprzez swoje prace staram się oddziaływać na podświadomość. Pragnę zatrzymać widza na dłuższą chwilę. Wzbudzić w nim potrzebę zastanowienia, kontemplacji”.

Aleksander Korman

Artysta urodzony w 1953 r. Z wykształcenia architekt, redaktor portalu artystycznego Variart. Od wielu lat specjalizuje się w rysunku pastelami, z pasją tworząc swoją opowieść o emocjach, pragnieniach, tajemnicach i doznaniach z krawędzi jawy i snu. Poprzez cielesną metaforykę, ekspresję, dramaturgię kontrastów, barw, dopełnioną wyszukanymi  kompozycjami i symboliką rysunki te mają przypominać teatralne widowiska bliskie surrealistycznym wizjom i barokowej grotesce. Najciekawsza jest dla niego improwizacja prowadząca niespodziewanie do nowego wyrazu i wizerunku obrazu. Malarstwo jest dla niego sposobem myślenia, ale o swojej twórczości mówi niechętnie, gdyż uważa, że po to tworzy, by widz mógł sobie sam opowiadać  i interpretować. Za sobą ma liczne wystawy, jego obrazy znajdują się w wielu prywatnych zbiorach w kraju i za granicą.

Paweł Kosior

Artysta - samouk. Maluje, bo sprawia mu to przyjemność. Najczęstszą tematyką, którą można spotkać na jego  obrazach jest otaczający go  świat. Czerpie również wiele z prac innych artystów, aczkolwiek malowanie reprodukcji i wzorowanie się na innych traktuje raczej jako naukę i pracę nad wyrobieniem własnego stylu.

Tomasz Kostecki

Artysta urodził się  18.12.1964, uczęszczał do Liceum Sztuk Plastycznych w Zakopanem. Wystawiał swoje prace w wielu krajach świata, między innymi w USA, Niemczech, Austrii, Portugalii i w Szwecji. W latach 1998-1991 artysta współpracował z National Heritage Galery of Fine Art w Beverly Hills w Kalifornii. W 1989 roku powstał cykl obrazów dotyczący historii odkryć portugalskich, który został zaprezentowany podczas Światowej Wystawy Expo 98 w Lizbonie. W latach 2000-2002 Muzeum Wuerth w Niemczech zakupiło do swojej kolekcji sześć prac artysty.

Jarosław Kukowski

Urodzony w Tczewie - polski malarz, który w odważny, a czasem wręcz kontrowersyjny sposób porusza problemy natury moralnej i społecznej. Jego prace zdobiły już ściany Pałacu Królikarnia (oddział Muzeum Narodowego w Warszawie), Muzeum Galicji, Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki oraz Domu Aukcyjnego Rempex. Przez ostatnie lata jego prace można także podziwiać w zagranicznych muzeach i galeriach, m.in. w Nowym Jorku (Art Expo), SOHO Studios w Miami, California Modern Art Gallery w SanFrancisco, BOXeight Studios Gallery w Los Angeles. Od 2010 roku artysta pełni funkcję jurora prestiżowego konkursu artystycznego - AE Signature (USA).

Anastazja Markowicz

Surrealistyczna malarka pochodząca z Ukrainy, znana jest z wielu światowych wystaw i publikacji, urodzona w Briczany. Artystka ta wywodzi się z uzdolnionej plastycznie rodziny. Za sprawą rodzinnych wpływów w 1990 roku, zaczęła studia w szkole Plastycznej w Czerniowcach, które ukończyła z wyróżnieniem. Ponadto ma już w dorobku kilka indywidualnych wystaw jak również zbiorowych. W latach 2009-2012 studiowała na kierunku grafika na Akademii Sztuk Pięknych im.Jana Matejki  Krakowie. Obecnie artystka mieszka i tworzy w Polsce.

Borys Michalik

Artysta urodził się  02.07.1969 roku w Częstochowie. Jest absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Częstochowie z 1989 roku. Codzienne obcowanie małego chłopca wśród wybitnych polskich malarzy takich jak Marian Michalik, Duda Gracz czy Sabina Lonty wywarło tak olbrzymi wpływ na Borysie że nie wyobrażał sobie innego zajęcia niż poddanie się pasji tworzenia. Po okresie nieobecności znów mieszka i tworzy w Częstochowie. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.Jego twórczość w dużej mierze przeplata się z twórczością Tomasza Sętowskiego, którego za całokształt artystyczny bardzo docenia i od którego Michalik uzyskał olbrzymie wsparcie.

Dariusz Miliński

(...) Jestem żołędziowo-kasztanowym ludkiem, mieszkającym sobie w dziupli, wybudowanej własną energią, własną fantazją, sposobem. Dziupla jest moim światem, moją przyjemnością. Moja rodzina, wszystko - jest w tej dziupli. Jestem sobie ludkiem takim, który coś tam sobie uprawia, drapie w ziemi - często na płótnie, ale bez jakiegoś takiego apetytu na powagę świata. Dariusz Miliński urodził się w 1957r. w Cieplicach. Jest z zawodu artystą plastykiem. W 1980r. zdobył uprawnienia Ministerstwa Kultury i Sztuki. Ma w swoim dorobku ponad 200 wystaw indywidualnych i trudną do zliczenia ilość wystaw zbiorowych m.in. w Polsce, Niemczech, Francji i USA. Zdobył wiele nagród i wyróżnień. Założyciel grupy artystycznej "Pławna 9". Niestrudzony animator kultury. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych i państwowych w kraju i zagranicą.

Rafał Olbiński

Artysta urodzony w Kielcach, w 1943 roku. Ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. W roku 1981 wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Szybko zaistniał w tamtejszym środowisku i dał się poznać jako znakomity ilustrator i malarz. Był  wykładowcą School of Visual Arts w Nowym Jorku. Zajmuje się również ilustracją, malarstwem, projektowaniem plakatów oraz scenografią. Zdobył ogromne uznanie na całym świecie a jego plakaty i ilustracje ukazują się regularnie na łamach takich czasopism jak Newsweek, Time, Business Week, New York Times, New Yorker. Jest twórcą bardzo pracowitym z ogromnym dorobkiem. Na swoim koncie ma już liczne plakaty dla amerykańskich oper (New York City Opera, Utah Opera, Pacific Opera San Francisco, Philadelphia Opera), scenografię operową do przedstawienia Don Giovanniego w Filadelfii. Jego prace prezentowane były na wielu wystawach w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Francji, Niemczech i w Polsce.

Janusz Orzechowski

Janusz Orzechowski ukończył studia na Wydziale Grafiki w Wyższej Szkole Sztuki Użytkowej w Szczecinie w 2006 roku. Dyplom obronił w Pracowni Plakatu i Ilustracji. Po studiach zajmował się projektowaniem graficznym. Obecnie jego działalność skupiona jest na malarstwie, tworzy duże figuratywne obrazy będące kolażem stylów pop-artu, realizmu i surrealizmu. Kreuje kompozycje swoich prac na kształt wizji sennych poszczególne fragmenty tego świata zaczerpnięte są z filmu, komiksu, znanych obrazów wielkich malarzy oraz otaczającej nas rzeczywistości. Rządzące się swoimi prawami pejzaże są bogate w szczegóły i symbole. Obrazy są ilustracją jego czasów i przeżyć. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą.

Graszka Paulska

Artystka miesz­ka i pra­cu­je w Warszawie. Od 2010 roku nale­ży do gru­py „Visionary Art” zało­żo­nej przez Otto Rappa. Jest człon­kiem mię­dzy­na­ro­do­we­go sto­wa­rzy­sze­nia — Society of Art of Imagination w Londynie, któ­re­go patro­nem hono­ro­wym jest zna­ny sur­re­ali­sta austriac­ki prof. Ernst Fuchs. Jej pra­ce były publi­ko­wa­ne w kata­lo­ga­ch Imaginaire V, Imaginaire VI, Visionary Art Yerbook 2010–2011. Prezentowała swo­je pra­ce na wysta­wa­ch w Polsce, Austrii, Włoszech, USA, Meksyku, Rosji. Maluje głow­nie w tech­ni­ce paste­li, spo­ra­dycz­nie ole­ju.

Daniel Pielucha

Artysta urodził się  22 maja 1959 w Wieluniu) ukończył malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (Wydział Grafiki w Katowicach) w roku 1985. Od roku 1998 należy do Związku Polskich Artystów Plastyków. Formą jego twórczości jest olejne malarstwo sztalugowe, a styl który reprezentuje to surrealizm (Nadrealizm Polski). Malarz w swoich pracach, wzorem wielkich poprzedników szuka cech świadczących o odrębności naszej kultury. Z wielkim szacunkiem dla warsztatu i historii malarstwa polskiego podkreśla jej wyjątkowy charakter. Inspiracje znajduje w odchodzącym pejzażu naszej prowincji, w związku z czym chętnie uczestniczy w najważniejszych plenerach sztuki figuratywnej. Ludowość wsi polskiej, wierzenia i obyczaje to sceneria wizji malarskich, w których autor wyraża swój stosunek do współczesnego świata i egzystencji drugiego człowieka.

Krzysztof Powałka

Urodzony w 1985 roku. W 2005 – 2010 student Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na wydziale Malarstwo w pracowni prof. Zbigniewa Blukacza. W 2010 r. magister sztuki po ukończeniu Dyplomu głównego (cykl obrazów malarskich pt: „Muza opuszczona – Problemy Malarstwa”) w pracowni malarstwa prof. Zbigniewa Blukacza, aneksu (Cykl obrazów pt: „Szczerość – Nagość”) w pracowni rysunku prof. Antoniego Cygana oraz praca magisterska pt: „Współczesna Akademia Sztuk Pięknych w oczach studenta, a malarstwo współczesne” u doktor Doroty Głazek. Absolwent Państwowego Liceum sztuk Plastycznych w Dąbrowie Górniczej. Artysta-plastyk ze specjalizacją szkło artystyczne (Witraż). Wieloletni pracownik firmy „Printgraf”, zajmującej się grafiką i projektowaniem.

Michał Powałka

Urodzony w 1984 roku, w Czeladzi. W 2003 - 2004 roku student na wydziale Grafiki w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi (projektowanie i fotografia). W 2004 - 2009 student Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na wydziale Grafiki o specjalności Projektowanie Graficzne. W 2009 r. magister sztuki po ukończeniu Dyplomu głównego (seria ilustrowanych książek Opowiadania Niebiańskiego Zakonu) w pracowni Ilustracji i rysunku użytkowego profesora Tomasza Jury oraz aneksu (Siatka pomieszczeń) w pracowni malarskiej Zbigniewa Blukacza.

Łukasz Prządka

Urodził się 1979r. Mieszka w Wielkopolsce. Z wykształcenia jest logistykiem, ale to nie przeszkadza mu w realizowaniu największej pasji jaką jest malarstwo olejne. Najlepiej czuje  się w tematyce surrealistyczno-fanazyjnej. Podziwiając dokonania starych mistrzów stara się dążyć do jak najlepszych efektów w swoich pracach. Stosuje czasochłonną technikę laserunkową dzięki której udaje mu się uzyskać pożądany efekt. Jego prace znajdują się w prywatnych kolekcjach w Polsce, Republice Czeskiej, Niemczech, Norwegii oraz USA.

Anna Rączka

Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Juliana Fałata w Bielsku-Białej. Przez pewien czas zajmowała się projektowaniem graficznym, projektowaniem odzieży i ceramiki oraz innymi formami wyrazu plastycznego. Od 2010 roku skupia się tylko na rysunku i malarstwie. Swoje uczucia i przemyślenia wyraża poprzez ten rodzaj twórczości.  Obrazy artystki znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju oraz za granicą: w Niemczech, Holandii i  Włoszech .

Andrzej Sajewski

Urodzony w 1957,studia i dyplom  w WSP Częstochowa. Inspiacją do jego  obrazów jest świetna literatura -Ken Kesey,Gabriel Marquez,Umberto Ecco i muzyka Pink Floyd, Emerson Lake Palmer, Dead Can Dance. Technika jaką najczęściej maluje to olej na płótnie, laserunek. Jego obrazy powstają długo, trwa to czasami miesiąc i dłużej ale maluje codziennie po kilka godzin słuchając muzyki. Jego  prace zdobią wnętrza prywatnych kolekcjonerów w Polsce  a także w takich krajach jak Niemcy,Włochy, Szwajcaria ,Rosja i Estonia.

Mikołaj Sętowski

Artysta urodził się w 1987 r. w Częstochowie.Ukończył Akademię Jana Długosza w Częstochowie katedra malarstwo sztalugowe, jest członkiem czteroosobowej grupy DREAMERS z która realizuje monumentalne murale na terenie całej Polski, Wieża Babel Częstochowa, Strażnik Miasta w Szczecinku, Granice Światów w Częstochowie. Debiutował indywidualną wystawą w galerii Of Art w Częstochowie, gdzie jego prace spotkały się z pozytywnym odbiorem.

Tomasz Sętowski

Artysta urodził się  w 1961r.w Częstochowie. Studiował na kierunku artystycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, jednak sam twierdzi, że studia dały mu tylko teoretyczne przygotowanie i jest malarskim samoukiem. W 1991 został członkiem ZPAP. Po indywidualnym debiucie w kraju (wystawa w BWA, Częstochowa 1994), jego prace zostały włączone do wystawy objazdowej „Surrealiści polscy” krążącej po Polsce w latach 1995-97. W 1998 zajęła się jego twórczością nowojorska galeria Stricoff Fine Art Ltd. Reprezentuje popularny u publiczności nurt tzw. realizmu magicznego. Buduje swe kompozycje zazwyczaj strefowo, umieszczając w nich postaci w fantastycznych, kolorowych strojach. Artysta reprezentujący popularny obecnie wśród szerszej publiczności kierunek realizmu magicznego. Stale współpracuje z galeriami w kraju i za granicą, biorąc udział w licznych wystawach. Przedmiotem jego twórczości jest malarstwo w technice olejnej i akrylowej oraz grafika, gdzie posługuje się technikami akwaforty i miękkiego werniksu. Artysta opracował również własną technikę gwaszu. Jest także autorem projektów wielu rzeźb. Jego prace są odzwierciedleniem niezwykle bogatej wyobraźni, kreującej świat przeciwstawnych emocji i skojarzeń.

Maciej Siemioński

Artysta urodził się w  1984 r.Uzyskał dyplom z Edukacji Artystycznej gdańskiej ASP w 2007 r. Współpracuje z gdańskimi oraz warszawskimi galeriami sztuki. Jego rysunki charakteryzują się niebywałym opanowaniem kreski. Jak sam twierdzi potrafi rysować przez sen i prawie nie odchodzi od sztalugi, stąd pewnie surrealistyczny charakter prac.

Mira Skoczek-Wojnicka

Członek ZPAP i SMTG. Brała udział w oko­ło 100 wysta­wa­ch zbio­ro­wy­ch w tym kil­ku­na­stu indy­wi­du­al­ny­ch. Uprawia: gra­fi­kę, malar­stwo, rysu­nek i pro­jek­to­wa­nie gra­ficz­ne.

Dariusz Ślusarski

Dariusz Ślusarski urodził się (1979) i pracuje w Częstochowie. Ukończył Liceum Plastyczne im.Jacka Malczewskiego, potem kontynuował swoją edukację na Akademii Jana Długosza. Artysta od ponad 20 lat zajmuje się malarstwem, na rynku sztuki znany jako przedstawiciel nurtu surrealizmu - realizm magiczny. Zabiera nas w swój magiczny świat. Poświęcił mu całe swoje dotychczasowe życie, droga jaką obrał jest nieco kręta i zawiła, ale krocząc nią doskonalił swój warsztat i techniki malarskiej, ucząc się od najznakomitszych mistrzów w tej dyscyplinie.Kroczy własną drogą, nie poddaje się wpływom. Obrazy artysty to historie, które zabierają nas w surrealistyczny świat malarza. Swoje pracę przedstawił już na wielu znakomitych wystawach i targach sztuki min. w Londynie, Berlinie, Kopenhadze, Warszawie, Krakowie a najczęściej w rodzimej Częstochowie gdzie artysta mieszka i pracuje.

Józef Stolorz

Artysta malarz urodzony 31 października 1950 roku w Katowicach. Jego twórczość określana jest, jako wizjonerska i niekiedy ezoteryczna z pierwiastkami romantyzmu i symbolizmu. Nazywany jest mistrzem światła, co podkreśla wielu odbiorców jego sztuki. Na swoim koncie ma ponad 70 wystaw indywidualnych (w tym prezentację na Art. Expo w Nowym Jorku w 2009 r. oraz wystawę w Ambasadzie RP w Waszyngtonie). Brał udział w ponad 130 wystawach zbiorowych, zarówno w Polsce jak i za granicą.

Jakub Dominik Strzelecki

Urodzony 02.12.1975r. w Radomiu. Studia Wyższe na Wydziale Sztuki Politechniki Radomskiej. Dyplom w 2006 r. w pracowni grafiki warsztatowej prof. A. Markiewicza i dr M. Kurkowskiego. 2009-2011 – podyplomowe studia na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. Dyplom w pracowni malarstwa prof. T. Kotkowskiej – Rzepeckiej. Aneks z rysunku w pracowni prof. M. Szymańskiego. Uprawia malarstwo i grafikę warsztatową. Członek Okręgu Radomskiego ZPAP. Zajmuje się konserwacją zabytków oraz pracą pedagogiczną.

Jacek Szynkarczuk

Urodzony 09.03.1979r. w Zamościu. W latach 1994 – 1999 uczeń Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu. Od 1999 r. student na wydziale Rzeźby Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom w pracowni Prof. J. Nowakowskiego w 2004 r. 2002 – 2004 – Studia w Międzywydziałowej Katedrze Studium Pedagogicznego na ASP w Krakowie. Od 2004r. mieszka i tworzy w Skawinie koło Krakowa.

Edward Szutter

Urodzony w 1957 r. w Bolesławcu Śl. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Brał udział w 76 ogólnopolskich i międzynarodowych wystawach malarstwa. Miał 35 wystaw indywidualnych. Zajmuje się również monumentalnym malarstwem ściennym i projektowaniem witraży. Piętnastokrotnie nagradzany na ogólnopolskich wystawach malarstwa

Maciej Wierzbicki

Ur. w 1981 roku w Szczecinie. Absolwent Liceum Plastycznego w Szczecinie na kierunku formy użytkowe; absolwent Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej w Szczecinie na kierunku grafika - obrona dyplomu w listopadzie 2006 pod kierunkiem prof. Leszka Żebrowskiego; stypendysta miasta Szczecina (2006 r.). Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków.Obecnie zajmuje się malarstwem (sztalugowym, naściennym, autorskie, kopie, portrety itp.),ilustracją ,grafiką komputerową, identyfikacją wizualną, plakatem, zdobnictwem mebli oraz polichromią wolnostojących elementów rzeźbiarskich.

Krzysztof Wiśniewski

Ur. 15 kwietnia 1960 w Chełmży. Ukończył Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Malarstwo studiował pod kierunkiem Prof. Mieczysława Ziomka. Członek ZPAP ­_­Oddziałał w Toruniu. Zajmuje się malarstwem olejnym. Realizuje swoje obrazy o iluzyjnej przestrzeni, gdzie wkomponowane w nią budowle, rekwizyty codzienności, znaki i symbole tworzą metafizyczny krajobraz. Swoją twórczością wpisuje się w nurt surrealistycznego malarstwa z odcieniem  poetyckiej metafory .

Mariusz Zdybał

Mariusz Zdybał urodził się w Warszawie. Wykształcenie osiągnął w  całkowicie odmiennej dziedzinie i niespodziewanie odkrył swoją własną drogę artystyczną. Po latach samokształcenia osiągnął sukces tworząc własny styl. Jego prace mogą być kojarzone z symbolizmem, nie jest to jednak bliski związek. Jego głęboki respekt dla artystycznego procesu twórczego wynika z potrzeby pokonywania przeszkód natury materialnej i cierpliwości, potrzebnych do osiągnięcia upragnionych efektów technicznych i estetycznych. Niekonwencjonalny warsztat połączył wyobraźnię i naturalny talent. W jego twórczości dominują kobiety – wszystkie typy – zarówno perwersyjne, wyidealizowane, jak i femme fatale, kobiety tajemnicze i niespokojne. Poza malarstwem sztalugowym Mariusz Zdybał zajmuje się ilustracją książkową, plakatem, malarstwem ściennym, projektowaniem wnętrz i mebli.

Diana Żarów

Gdyby określić jej malarstwo, można by nazwać je fantastycznym. Magia łączy się z surrealizmem, realizm z fantastyką. Stara się w swoich obrazach uchwycić coś niedopowiedzianego, niepokojącego, coś co czai się na skraju podświadomości. Jej twórczość to ulotne chwile stanu duszy uchwycone na płótnie. Zmierza w kierunku własnego niepowtarzalnego stylu.  Instynktownie kieruje się ku pytaniom o przemijanie, cykl rozpadania, odrodzenia natury. Zajmuje się głównie malarstwem olejnym, jednak nie jest mi obcy również rysunek i akwarela. Poprzez swoje prace chciałaby oddziaływać na podświadomość widza, poruszyć go, spowodować chwilę zadumy , wzbudzić potrzebę zastanowienia. Obecnie mieszka, pracuje i tworzy w Rzeszowie. Jej prace znajdują się w prywatnych kolekcjach w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii.

Krzysztof Żyngiel

Szkołę ukończył zdobywając wykształcenie średnie w latach 2000/2001. Następnie rozpoczął studia na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Brał udział w licznych wystawach. Zdobył wyróżnienie od Tomasza Sętowskiego za rysunek przedstawiający „fantastyczną wizję barokowego popiersia kobiecego” (Gazeta Wyborcza artykuł „Trzy godziny z życia malarza” 17 stycznia 2005 roku). W roku akademickim 2005/2006 ukończył Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie zdobywając wykształcenie wyższe z tytułem magister sztuki artysta plastyk. Pracę magisterską obronił na ocenę bardzo dobrą, a dyplom z wyróżnieniem.